U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering begeleider buiten dienst gesteld spoor
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor
Omschrijving

De beoordeling van vakbekwaamheid van de Begeleider Buiten Dienst (BBD) gesteld spoor bestaat uit:

  • Kennistoets BBD
  • Praktijktoets BBD
  • Praktijkbeoordeling BBD

 

Per 1 mei 2019 is de voorwaarde voor de afgifte van het certificaat BBD:

  • een medewerker dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie.

 

Kennistoets BBD
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke kennis, benodigd voor de dagelijkse taakuitvoering. Daarnaast bevat de kennistoets vragen waarin een oordeel moet worden geveld over praktijksituaties. De kennistoets bestaat uit meerkeuzevragen en/of korte cases met een meerkeuzevraag, in een aantal gevallen gebaseerd op een document zoals bijvoorbeeld de voertuiginstructie. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

 

Praktijktoets BBD
Tijdens de praktijktoets wordt in een gesimuleerde situatie het op correcte en veilige wijze samenstellen van voertuigen beoordeeld. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kan:

  • aangeven wat hij gaat doen (te ondernemen stappen, waarop hij gaat letten en waarom);
  • laten zien dat hij de taken in de praktijk correct uitvoert;
  • de wijze waarop hij zijn werk uitvoert toelichten.

 

Praktijkbeoordeling BBD
De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar NVW van het bedrijf uitgevoerd. Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelingsinstructie en de praktijkbeoordelingslijst van de Stichting railAlert, te downloaden vanaf de website van de Stichting railAlert. Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl te worden geüpload.

 

De kandidaat mag zijn taak, tijdens de leer-/werkperiode voor een periode van maximaal 6 maanden, uitvoeren onder direct toezicht en begeleiding van een voor de veiligheidstaak gecertificeerde en ervaren collega. De kandidaat moet hiertoe aantoonbaar beschikken over een bewijs van slagen voor de kennistoets.

 

De geldigheid van de kennistoets, het praktijktoets of praktijkbeoordeling, dat met een positief resultaat is afgelegd, bedraagt 6 maanden.

 

Het certificaat BBD wordt door BTC verstrekt als de uitslag van de kennistoets en het praktijkexamen (geldt vanaf 1 november 2021) voldoende zijn afgelegd, er een positieve praktijkbeoordeling is ontvangen en er een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie is (geldt vanaf 1 mei 2019).

Duur

Kennistoets BBD: 60 minuten
Praktijktoets BBD: 45 minuten

Documenten

Het nieuwsbericht, de overgangsregeling, het certificeringschema, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid, de praktijkbeoordelingslijst en de beoordelingsinstructie kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets BBD
  € 125 (tot 31-12-2022)
  • Hercertificering BBD Praktijkbeoordeling
  € 50 (tot 31-12-2022)
  • Praktijktoets BBD aan- en afkoppelen
  € 339 (tot 31-12-2022)
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
21-12-22 Amersfoort 10:00 - 11:00 1 toon
 inschrijven 
10-01-23 Amersfoort 10:00 - 11:00 0 toon vol
01-02-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 2 toon
 inschrijven 
21-02-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
15-03-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
04-04-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 6 toon
 inschrijven 
25-04-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 6 toon
 inschrijven 
15-05-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven