U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / interne prorail-taken / installatieverantwoordelijke baan
Interne ProRail-taken:
Installatieverantwoordelijke Baan
Omschrijving

De taak ‘Installatieverantwoordelijke Baan (IVB)’ is een interne ProRail-taak en als veiligheidstaak aangemerkt. Er is geen scheiding tussen projecten en onderhoud. De IVB beoordeelt random de veilige berijdbaarheid van de infra tijdens bedrijf en na oplevering van werk. Op basis van bevindingen velt de IVB een oordeel als expert.

Voor meer informatie over de Interne ProRailtaak 'Installatieverantwoordelijke Baan (IVB)’ verwijzen wij u naar het certificeringschema en bijbehorende documenten van de Stichting railAlert.
 

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in het certificeringschema. Voordat de kandidaat het vakbekwaamheidsdossier voor het initiële traject kan inleveren dient de kandidaat geslaagd te zijn voor de IVB-ProRailtoets. Tussen de datum van de afgelegde ProRailtoets en de datum van het inleveren van het vakbekwaamheidsdossier mag maximaal een half jaar zitten.
 

Onderdelen certificeringstraject

De beoordeling van de vakbekwaamheid van deze kritische kerntaak bestaat uit twee onderdelen:
- een beoordeling van het vakbekwaamheidsdossier (inclusief werkgeversverklaring)
- een eindgesprek waarin de kandidaat zijn verslaglegging in het vakbekwaamheidsdossier toelicht en vragen beantwoordt
.

Geldigheid van het certificaat

Het certificaat is drie jaar geldig, mits aan de in het certificeringschema genoemde voorwaarden is voldaan. De eisen voor hercertificering zijn gelijk aan de initiële toetsing.
 

Inleveren vakbekwaamheidsdossier

Het vakbekwaamheidsdossier (VBD) kan worden aangeboden bij BTC in pdf-formaat via het e-mailadres: info@b-t-c.nl

 

Voor meer informatie over het opstellen vakbekwaamheidsdossier en de eisen die daaraan gesteld worden, verwijzen wij u naar de website van de Stichting railAlert.
 

Tussen het aanvragen/aanbieden van het VBD aan BTC en de beoordeling door assessoren zit minimaal vier weken. Na beoordeling ontvangt de contactpersoon/kandidaat een terugkoppeling respectievelijk een uitnodiging voor het eindgesprek met de assessmentcommissie.

 

Duur

  • Het eindgesprek duurt ongeveer een half uur
     

Documenten

Het certificeringschema en de algemene informatie kunt u vinden op de website van de  Stichting railAlert.

 

Onderdeel      Prijs
  • Eindgesprek Installatieverantwoordelijke Baan (IVB)
  € 1.393
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl