U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering wb uitvoerende taken
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering WB Uitvoerende Taken
Omschrijving

De Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken draagt, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase), zorg voor het toetsen, overdragen, instrueren en op veilige wijze afwijken van het door de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase) opgestelde werkplekbeveiligingsontwerp.

Toelatingsvoorwaarden
Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband moet hebben met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf, een gecertificeerd personeelssteller of deelnemer is aan een maatschap die gecertificeerd is als personeelsteller.

Onderdelen hercertificeringstraject
Het hercertificeringstraject voor de taak Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken bestaat uit een kennistoets, een schriftelijk casusexamen en een praktijkdossier.

 


Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Schriftelijk casusexamen
Het schriftelijk casusexamen bestaat uit elf casussen.

Vijf casussen hebben elk betrekking op één van de vijf beveiligings- en/of detectiesystemen:
- Ongecontroleerd gebied
- NX (entrance exit) beveiliging
- Elektronische Beveiliging Simis (EBS)
- Vrije baan: Autom. Blokstelsel Rijrichtingkering
- Dubbel-/enkelspoorbeveiliging

Zes casussen hebben betrekking op het beoordelen van de documenten:
- Veiligheidsorganisatie
- Voertuiginstructie (VTI) en beeldinstructie
- Plan Fysieke Afscherming
- Plan Gegarandeerde Waarschuwing
- Instructie Persoonlijke Waarneming – Veiligheidsman
- Instructie Persoonlijke Waarneming – Grenswachter

Duur
Kennistoets: 45 minuten
Per casus: 30 minuten

Praktijkdossier inclusief werkgeversverklaring
Een praktijkdossier bestaat uit bewijsstukken van opleidingen en werkzaamheden die gedurende langere tijd zijn verzameld. Het opzetten en vullen van het praktijkdossier is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en een noodzakelijke stap om een certificaat te verkrijgen.

De beoordeling van het praktijkdossier wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Met de werkgeversverklaring geeft de werkgever aan dat de kandidaat voldoet aan de in het certificeringschema genoemde criteria en vakbekwaamheidseisen.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten en werkgeversverklaringen dienen als één document (samengevoegd) digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

Certificaten
Wanneer bepaalde combinaties van  onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvangt de kandidaat één of meer certificaten (één certificaat per beveiligingssysteem). Klik hier voor een schematisch overzicht van af te leggen onderdelen/te behalen certificaten.

 

Onderdeel      Prijs
 • Kennistoets WBU
  € 125 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Veiligheidsorganisatie
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Plan Gegarandeerde Waarschuwing
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Instructie Persoonlijke Waarneming - Grenswachter
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Instructie Persoonlijke Waarneming - Veiligheidsman
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Plan Fysieke Afscherming
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Voertuiginstructie (VTI) en beeldinstructie
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Ongecontroleerd gebied
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus NX (entrance exit) Beveiliging
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Elektronische Beveiliging Simis (EBS)
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Vrije baan: Autom. Blokstelsel Rijrichtingkering
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • WBU Casus Dubbel-/enkelspoorbeveiliging
  € 53,73 (tot 01-03-2020)
 • Beoordeling praktijkdossier WBU
  € 50 (tot 01-03-2020)
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl