U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering wb voorbereidende taken
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering WB Voorbereidende Taken
Omschrijving

De Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken bereidt, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase, de veiligheidsorganisatie van het werk t.a.v. aanrijd- en elektrocutiegevaar voor.

Onderdelen hercertificeringstraject
Het hercertificeringstraject voor de taak Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken bestaat uit een kennistoets en een praktijkdossier.

 


Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Praktijkdossier inclusief werkgeversverklaring
Een praktijkdossier bestaat uit bewijsstukken van opleidingen en werkzaamheden die gedurende langere tijd zijn verzameld. Het opzetten en vullen van het praktijkdossier is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en een noodzakelijke stap om een certificaat te verkrijgen.

De beoordeling van het praktijkdossier  wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Met de werkgeversverklaring geeft de werkgever aan dat de kandidaat voldoet aan de in het certificeringschema genoemde criteria en vakbekwaamheidseisen.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten en werkgeversverklaringen dienen als één document (samengevoegd) digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

Certificaten
Wanneer bepaalde combinaties van  onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvangt de kandidaat één of meer certificaten (één certificaat per beveiligingssysteem). Klik hier voor een schematisch overzicht van af te leggen onderdelen/te behalen certificaten.

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets VGCO
  € 473,54
  • Kennistoets VGCU
  € 294,83
  • Kennistoets WBV
  € 190,45
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
19-06-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 0 toon vol
19-06-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
29-06-23 Amersfoort 10:30 - 11:30 3 toon
 inschrijven 
12-07-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 1 toon
 inschrijven 
31-08-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
07-09-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
18-09-23 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
11-10-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 4 toon
 inschrijven 
01-11-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 3 toon
 inschrijven 
21-11-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 4 toon
 inschrijven 
12-12-23 Amersfoort 11:00 - 12:00 4 toon
 inschrijven