U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering wb voorbereidende taken
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering WB Voorbereidende Taken
Omschrijving

De Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken bereidt, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase, de veiligheidsorganisatie van het werk t.a.v. aanrijd- en elektrocutiegevaar voor.

Toelatingsvoorwaarden
Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband moet hebben met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf, een gecertificeerd personeelssteller of deelnemer is aan een maatschap die gecertificeerd is als personeelsteller.

Onderdelen hercertificeringstraject
Het hercertificeringstraject voor de taak Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken bestaat uit een kennistoets en een praktijkdossier.

 


Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Praktijkdossier inclusief werkgeversverklaring
Een praktijkdossier bestaat uit bewijsstukken van opleidingen en werkzaamheden die gedurende langere tijd zijn verzameld. Het opzetten en vullen van het praktijkdossier is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en een noodzakelijke stap om een certificaat te verkrijgen.

De beoordeling van het praktijkdossier  wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Met de werkgeversverklaring geeft de werkgever aan dat de kandidaat voldoet aan de in het certificeringschema genoemde criteria en vakbekwaamheidseisen.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten en werkgeversverklaringen dienen als één document (samengevoegd) digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

Certificaten
Wanneer bepaalde combinaties van  onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvangt de kandidaat één of meer certificaten (één certificaat per beveiligingssysteem). Klik hier voor een schematisch overzicht van af te leggen onderdelen/te behalen certificaten.

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets WBV
  € 184 (tot 01-03-2021)
  • Beoordeling praktijkdossier WBV
  € 52 (tot 01-03-2021)
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
25-08-20 Amersfoort 13:30 - 14:30 0 toon vol
11-09-20 Amersfoort 14:00 - 15:00 5 toon
 inschrijven 
02-10-20 Amersfoort 14:00 - 15:00 2 toon
 inschrijven 
16-12-20 Amersfoort 14:00 - 15:00 4 toon
 inschrijven 
07-01-21 Amersfoort 14:00 - 15:00 8 toon
 inschrijven