U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering v&g co?rdinator ontwerpfase
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering V&G Co?rdinator Ontwerpfase
Omschrijving

De V&G-coördinator Ontwerpfase is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de veiligheidsorganisatie t.a.v. arbo-, aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Toelatingsvoorwaarden
Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker in dienst moet zijn bij een door ProRail erkend bedrijf of bij een Railinfrabeheerder.

Onderdelen hercertificeringstraject
Het hercertificeringstraject voor de taak V&G-coördinator Ontwerpfase bestaat uit een kennistoets en een praktijkdossier.

 


Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Praktijkdossier inclusief werkgeversverklaring
Een praktijkdossier bestaat uit bewijsstukken van opleidingen en werkzaamheden die gedurende langere tijd zijn verzameld. Het opzetten en vullen van het praktijkdossier is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en een noodzakelijke stap om een certificaat te verkrijgen.

De beoordeling van het praktijkdossier  wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Met de werkgeversverklaring geeft de werkgever aan dat de kandidaat voldoet aan de in het certificeringschema genoemde criteria en vakbekwaamheidseisen.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten en werkgeversverklaringen dienen als één document (samengevoegd) digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

Certificaten
Wanneer bepaalde combinaties van  onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvangt de kandidaat één of meer certificaten (één certificaat per beveiligingssysteem). Klik hier voor een schematisch overzicht van af te leggen onderdelen/te behalen certificaten.

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets VGCO
  € 455
  • Beoordeling praktijkdossier VGCO
  € 50
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
12-09-22 Amersfoort 10:00 - 11:00 3 toon
 inschrijven 
20-10-22 Amersfoort 10:00 - 11:00 3 toon
 inschrijven 
07-12-22 Amersfoort 10:00 - 11:00 5 toon
 inschrijven