U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
Treinbeveiligings-Ingenieurstaken:
IB taken algemeen
Omschrijving

De persoonscertificering voor tien kritische ingenieurstaken is gebaseerd op  het werkproces, de vakbekwaamheden en bijbehorende (gedrags)criteria van medewerkers van ingenieursbureaus bij de realisatie van treinbeveiligingsinstallaties.

 

Tien kritische kerntaken (KKT)

Er zijn tien kritische kerntaken, elk met een eigen certificeringschema. Een certificaat wordt afgegeven als de kandidaat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in het betreffende certificeringschema.

 

 • RVTO collationeren
 • OBE-/OR-bladen & Staat van Aanwijzingen collationeren
 • Beveiligingsinstallaties primair collationeren
 • Beveiligingsinstallaties secundair collationeren
 • Werktekeningen collationeren
 • Beltesten
 • Test- en indienststellingsplan vaststellen
 • Veiligheidstestprogramma vaststellen
 • Veiligheidstestprogramma uitvoeren
 • Leiding geven aan Testen en Indienststellen

 

Initiële certificering

Per kritische kerntaak bestaat de beoordeling van de vakbekwaamheid uit twee onderdelen:

 • een praktijkbeoordeling, opgemaakt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar
 • een portfolio, te beoordelen door een assessmentcommissie

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot het initiële certificeringstraject gelden de volgende voorwaarden:

 

De medewerker:

 • is in dienst van een door ProRail erkend ingenieursbureau volgens de 'Erkenningsregeling van ProRail Branche Ingenieursbureaus (ACD00020);
 • oefent de taak ook daadwerkelijk uit in een leer-/werktraject;
 • heeft een praktijkbeoordeling die niet ouder is dan een half jaar;
 • heeft een portfolio gemaakt.

 

Geldigheid van het certificaat

Het certificaat is vijf jaar geldig, mits aan de in het certificeringschema genoemde voorwaarden is voldaan.

 

Hercertificering

Per kritische kerntaak bestaat de jaarlijkse herbeoordeling uit een praktijkbeoordeling opgemaakt door een door de Stichting railAlert gecertificeerd praktijkbeoordelaar.

 

Inleveren portfolio en praktijkbeoordelingslijst

Het portfolio en de praktijkbeoordelingslijst kan worden aangeboden bij BTC middels twee afzonderlijke uploads op het dashboard onder 'mijn BTC'. Het portfolio dient aangeleverd te worden in ZIP-formaat, de praktijkbeoordelingslijst als PDF-bestand. U moet hiervoor ingelogd zijn. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u deze aanvragen op www.b-t-c.nl. Voor meer informatie over portfolio's en praktijkbeoordelingen verwijzen wij u naar de algemene informatie Certificeringsschema's KKT van de  Stichting railAlert.

 

Documenten

De certificeringschema's en de algemene informatie kunt u vinden op de website van de  Stichting railAlert.

 

Het portfolio en de praktijkbeoordelingslijst kunnen worden
aangeboden bij BTC middels twee afzonderlijke uploads op het
dashboard onder 'mijn BTC'.
U moet hiervoor ingelogd zijn.

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u deze aanvragen op
www.b-t-c.nl.

Voor meer informatie over portfolio's en praktijkbeoordelingen
verwijzen wij u naar de algemene informatie
Certificeringsschema's KKT van de Stichting railAlert.